ANBI

ANBI - status
De Stichting Organisatie Oude Muziek (OOM) en de Stichting Vrienden Oude Muziek staan bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Beide stichtingen hebben een culturele ANBI-status. Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter is om culturele instellingen financieel te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie over hoe u het Seizoen en Festival Oude Muziek kunt ondersteunen.

RSIN/KVK nummer:

Stichting Organisatie Oude Muziek
RSIN: 007093445
KVK: 41180290

Stichting Vrienden Oude Muziek
RSIN: 804131351
KVK: 41181242

Contactgegevens Stichting Organisatie Oude Muziek en Stichting Vrienden Oude Muziek

Bezoekadres:
Plompetorengracht 4
3512 CC Utrecht

Postbusadres:
Postbus 19267
3501 DG Utrecht

Telefoon: 030 232 9000
Email: info@oudemuziek.nl

Raad van Toezicht Organisatie Oude Muziek

Naam                                   Functie                Benoemd            Aftredend

Dr. J.J. Sylvester                  voorzitter            2014                    2017
Dhr. J.H. van der Tol                lid                      2014                    2018
Dhr. J.A. van de Gronden       lid                     2014                    2018

Bestuur Stichting Vrienden Oude Muziek  
Dhr. Dick Hoek, voorzitter
Dhr. Jan van der Tol RA, penningmeester
Dhr. Hans Tromp, lid 

Doelstelling:
OOM stimuleert het avontuur van de oude muziek en draagt het uit - lokaal, nationaal en internationaal. De inhoud is hierbij sturend, met een sterk accent op research en development, terwijl de uitwerking radicaal publieksgericht is. Liefde voor het repertoire en constante topkwaliteit is wat de voortrekkersrol met de publieksfunctie verzoent en verbindt.

Beloningsbeleid:
Directie en personeel worden beloond conform de richtlijnen volgens de cao-hbo. De functies binnen de raad van toezicht van de Stichting Organisatie Oude Muziek binnen het bestuur van de Stichting Vrienden Oude Muziek zijn onbezoldigd.

Beleidsplan:
Voor de periode 2013-2016 is een beleidsplan opgesteld, dat u hier kunt downloaden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
Het jaarverslag en cijfers 2016 van Organisatie Oude Muziek kunt u hier downloaden.
De jaarcijfers 2015 van de Vrienden van Stichting Oude Muziek kunt u hier downloaden.