Why look back?

THE SEDUCTIVE POWER OF THE MUSICAL PAST

Tijdens deze editie van het STIMU-symposium – ons jaarlijkse treff en van experts uit het uitvoerdersveld en de muziekwetenschap – kijkt het Festival Oude Muziek in de spiegel. Waarom oude muziek? Heeft de verleiding van het verleden (dixit Wanda Landowska) terecht het pleit gewonnen of was Richard Strauss’ vrees voor een reactionaire strekking gegrond? Het is intussen duidelijk dat de oudemuziekbeweging niet iets twintigste-eeuws is, maar dateert van minstens honderd jaar daarvoor. In dit symposium wordt de geschiedenis van het historische denken in muziek zelf voorwerp van reflectie. De lezingen zoomen in op basisprincipes als objectiviteit en het gebruik van originele instrumenten enerzijds en boegbeelden als Frans Brüggen, Marie Leonhardt en Paul Sacher anderzijds. Maar ook evoluties in onderzoeksmethoden (denk aan etnomusicologie) en verschuivende attitudes (religieuze versus esthetische uitgangspunten) en tendensen in theorie en praktijk komen aan bod. Het verhaal van de beweging wordt in de eerste plaats echter vooral een portret van haar voorvechters en het – vaak verrassende – ‘waarom’ van hun vervoering door
het verleden.