MUSICA FUGIT

Kamchàtka's muzikale ervaringstheater

Het voorbije jaar was er niet één krant of nieuwsuitzending die niet berichtte over vluchtelingen, verdreven door haat en geweld, op zoek naar een beter leven. Maar helaas zijn vluchtelingenstromen van alle tijden.

Zo bracht Lodewijk XIV in 1685 een massale migratie op gang door het Edict van Nantes te herroepen en daarmee een einde te maken aan de tolerante houding tegenover het protestantisme. Honderdduizenden hugenoten ontvluchtten het intolerante Frankrijk richting Engeland en de Nederlanden. Pas honderd jaar later werd de godsdienstvrijheid hersteld. Straattheatergroep Kamchàtka en Zamus Cologne Musical Ensemble dompelen ons onder in de wereld van de vluchteling. Vluchten wordt hier een daad van opstandigheid en een uiting van persoonlijke vrijheid. De vluchtende mens redt het niet in z’n eentje: de solidariteit van reisgezellen, buren en passanten is cruciaal.

Musica Fugit is een confronterende maar vooral warm humane hommage aan mensen op de vlucht. In deze woordeloze voorstelling wordt ook u deel van het schouwspel. Spanning, mysterie, verbondenheid, melancholie, hoop en generositeit doordringen de tocht die u samen met de acteurs en musici onderneemt.

Ondersteund door het Ramon Llull Institute en het INAEM-Spaanse Ministerie van Cultuur