DOULCE MÉMOIRE

MAGNIFICENCES AAN HET HOF VAN FRANÇOIS I

Een avond zonder televisie, spelcomputer of internet: saai? Niet aan het hof van de Franse koning François I! De renaissancevorst oogstte roem met zijn overwinningen op het slagveld maar was misschien nog meer befaamd om zijn excessieve hofspektakels. Deze ‘Magnificences’ bestonden uit een reeks tableaus met muzikaal vertier van uiteenlopende aard – van schunnige chansons en wilde dansen tot theater en acrobatie. Het overvloedige menu bracht de hovelingen in verrukking, maar moet één man met afschuw hebben vervuld: kerkhervormer Johannes Calvijn, die in de feestjes van het katholieke hof weinig godsvrucht kan hebben ontwaard.

Doulce Mémoire maakte een voorstelling met zowat alles wat Calvijn niet lustte: een boerenfeestje, strijdliederen, een allegorisch ballet, een dance battle, een ode aan de harmonie der sferen en nog veel meer... Terwijl tarotkaarten beslissen over de volgorde van de tableaus, komt u ogen te kort: renaissancekostuums met kilometers van de prachtigste zijde, zeldzame kolomblokfl uiten en complexe choreografi eën… de tijdreis van uw leven!