150 Psalms

Voor monniken zijn ze bakens in de tijd: het muzikale ritme van de dag. Voor joden gelden ze als erfstuk van koning-dichter David, die in zijn poëzie de mensenziel portretteerde. En voor melomanen vormen ze het fundament van een majestueus repertoire, dat de meest diverse vormen en stijlen omspant… De psalmen zijn oerliederen waarin alle grote emoties en levensthema’s de revue passeren. Meer dan 'woord van God' zijn ze misschien wel uitdrukking van wat de mens denkt en voelt. In samenwerking met het Nederlands Kamerkoor, De Balie en Creative Court hebben we 150 Psalms opgezet: een minifestival waarin alle 150 psalmen klinken in zettingen van evenzoveel componisten. Vier koren: initiator Nederlands Kamerkoor, renaissancespecialisten The Tallis Scholars, het uitstekende Det Norske Solistkor en het New Yorkse Choir of Trinity Wall Street – voeren twee dagen lang de psalmen uit in een grootse, twaalfdelige concertcyclus, aangevuld met sprekers in het randprogramma en een interactieve tentoonstelling verzorgd door Creative Court. We horen niet enkel eeuwenoude toonzettingen maar ook nagelnieuw werk, gecomponeerd speciaal voor het project 150 Psalms.